راهنمای انتخاب سایز

راهنمای انتخاب سایز برای مردان:

راهنمای سایز پیراهن و تی شرت مردانه
دور یقه – CM دور سینه – CM سایز
۳۶ ۸۶ – ۸۱ XXS
۳۷ ۹۱ – ۸۶ XS
۳۸ ۹۶ – ۹۱ S
۴۱ ۱۰۱ – ۹۶ M
۴۳ ۱۰۶ – ۱۰۱ L
۴۴ ۱۱۱ – ۱۰۶ XL
۴۶ ۱۲۰ – ۱۱۱ XXL
راهنمای سایز کت مردانه
دور یقه – CM دور سینه – CM UK / US EUR AU
۳۶ ۹۰ – ۸۵ ۳۲ ۴۲ XXS
۳۷ ۹۵ – ۹۰ ۳۴ ۴۴ XS
۳۸ ۱۰۰ – ۹۵ ۳۶ ۴۶ S
۳۹ ۱۰۵ – ۱۰۰ ۳۸ ۴۸ M
۴۰ ۱۱۰ – ۱۰۵ ۴۰ ۵۰ L
۴۱ ۱۱۵ – ۱۱۰ ۴۲ ۵۲ XL
۴۲ ۱۲۰ – ۱۱۵ ۴۴ ۵۴ XXL
۴۳ ۱۲۵ – ۱۲۰ ۴۶ ۵۶ XXXL
راهنمای سایز شلوار و جین مردانه
دور کمر – CM سایز شلوار / جین EUR سایز
۶۶ ۲۶ ۲ XXS
۶۹ ۲۷ ۲ XXS
۷۱ ۲۸ ۳ XS
۷۴ ۲۹ ۳ XS
۷۶ ۳۰ ۴ S
۷۹ ۳۱ ۴ S
۸۱ ۳۲ ۵ M
۸۴ ۳۳ ۵ M
۸۶ ۳۴ ۶ L
۸۹ ۳۵ ۶ L
۹۱ ۳۶ ۷ XL
۹۴ ۳۷ ۷ XL
۹۷ ۳۸ ۸ XXL
۹۹ ۳۹ ۸ XXL
۱۰۲ ۴۰ ۹ XXXL
۱۰۴ ۴۱ ۹ XXXL
۱۰۷ ۴۲ ۱۰ ۴XL

راهنمای انتخاب سایز برای زنان:

راهنمای سایز تی شرت و پیراهن زنانه
دور کمر – CM دور سینه – CM سایز EUR US AU/UK
۵۸ ۷۶ XXS ۳۲ ۰ ۴
۶۰٫۵ ۷۸٫۵ XS ۳۴ ۲ ۶
۶۳ ۸۱ S ۳۶ ۴ ۸
۶۸ ۸۶ M ۳۸ ۶ ۱۰
۷۳ ۹۱ L ۴۰ ۸ ۱۲
۷۸ ۹۶ XL ۴۲ ۱۰ ۱۴
۸۳ ۱۰۱ XXL ۴۴ ۱۲ ۱۶
۹۰٫۵ ۱۰۸٫۵ XXXL ۴۶ ۱۴ ۱۸
راهنمای سایز شلوار و جین زنانه
دور کمر – CM جین سایز EUR US AU/UK
۵۸ ۲۲ XXS ۳۲ ۰ ۴
۵۹٫۵ ۲۳ XXS ۳۲ ۰ ۵
۶۰٫۵ ۲۴ XS ۳۴ ۲ ۶
۶۳٫۵ ۲۵ XS ۳۴ ۲ ۷
۶۶ ۲۶ S ۳۶ ۴ ۸
۶۸٫۵ ۲۷ S ۳۶ ۴ ۹
۷۱ ۲۸ M ۳۸ ۶ ۱۰
۷۳٫۵ ۲۹ M ۳۸ ۶ ۱۱
۷۶ ۳۰ L ۴۰ ۸ ۱۲
۷۸٫۵ ۳۱ L ۴۰ ۸ ۱۳
۸۱ ۳۲ XL ۴۲ ۱۰ ۱۴
۸۴ ۳۳ XL ۴۲ ۱۰ ۱۵
۸۶ ۳۴ XXL ۴۴ ۱۲ ۱۶
۹۱٫۵ ۳۶ XXXL ۴۶ ۱۴ ۱۸

راهنمای انتخاب سایز برای کودکان:

راهنمای سایز لباس نوزاد
سن سایز سایز
نوزاد ۰۰۰۰
۳ ماه ۰۰۰ ۳M
۶ ماه ۰۰ ۶M
۹ ماه ۰ ۹M
۱۲ ماه ۱ ۱۲M
۱۸ ماه ۱۸M
۲۴ ماه ۲ ۲۴M
راهنمای سایز لباس کودک و نوجوان
سن سایز سایز
۲ سال ۳ – ۲
۳ سال ۴ – ۳ ۳/۳Y/3A
۴ سال ۵ – ۴ ۴/۴Y/4A
۵ سال ۶ – ۵ ۵/۵Y/5A
۶ سال ۷ – ۶ ۶/۶Y/6A
۷ سال ۸ – ۷ ۸/۸Y/8A
۸ سال ۱۰ – ۸ XS/8
۱۰ سال ۱۲ – ۱۰ S/10
۱۲ سال ۱۴ – ۱۲ M/12
۱۴ سال ۱۶ – ۱۴ L/14
۱۶ سال ۱۶ XL/16

 

برو به بالا